Hairwellness.hu - hajhullás, korpásodás, hajkúra program


Szerzői jogok

 

1./ A www.hairwellness.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) található tartalom a DR.IMMUN KFT. szellemi tulajdona, és teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll.


A DR. IMMUN KFT. -nek a szerzői jogi védelem alapján kizárólagos joga van a honlap egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Felhasználásának minősül különösen a többszörözés (bármely módon történő rögzítés és másolatkészítés), a terjesztés, a nyilvánossághoz közvetítés, az átdolgozás.


A DR. IMMUN KFT. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) bármilyen módon történő felhasználása. Tilos különösen, de nem kizárólagosan a DR. IMMUN KFT. előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, illetve a honlap bármely részét kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.


A DR. IMMUN KFT. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.


2./ Lehetőségek jogszerű tartalomátvételre:


2.1./ A szabad felhasználás esetei


2.1.1./ Természetes személy a honlap tartalmának egyes részeiről - kizárólag saját felhasználás céljából – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására – így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

2.1.2./ A honlapon található cikkekre mutató link más honlapon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez a DR. IMMUN KFT. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A mutatott cikk átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.


2.2./ Másodközlés írásbeli engedéllyel


A honlapon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika – a fenti 2.1./ pontban nem említett eseteken kívüli – felhasználása kizárólag a DR. IMMUN KFT. írásbeli engedélyével és külön díjazás ellenében lehetséges. A DR. IMMUN KFT.-t megillető díjazás mértéke lejebb olvasható. A DR. IMMUN KFT. a díjazás iránti igényéről csak kifejezetten erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatával mond le, ilyen nyilatkozat hiányában a DR. IMMUN KFT. díjazásra jogosult.


A DR. IMMUN KFT.-t megillető díjazás mértéke:


    • Cikk: 60 000,- Ft + ÁFA/db
    • Szolgáltatások szövegezései: 10,- Ft + ÁFA/karakter
    • DR. IMMUN KFT. saját fotók: 5 000,- Ft + ÁFA/db
    • Grafikai elemek: 5 000,- Ft + ÁFA/munkaóra
    • Fejlesztések: 15 000,- Ft + ÁFA/munkaóra


Az általunk vásárolt képek sem felhasználhatóak és nem adhatóak át harmadik személynek.


3./ A DR. IMMUN KFT. szerzői jog által védett műve jogosulatlan felhasználásának jogkövetkezményei

A DR. IMMUN KFT. szerzői jog által védett művét előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben a DR. IMMUN KFT. jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét a jogsértővel szemben érvényesíteni.


A polgári jogi jogkövetkezmények körében a DR. IMMUN KFT. követelheti:

a./ a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b./ a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c./ hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d./ hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;

e./ a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;

f./ a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;

g./ a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését.

A jogsértő a DR. IMMUN KFT. szerzői jog által védett művének jogosulatlan felhasználásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a DR. IMMUN KFT. kártérítési igényként jogosult legalább a szerzői jog által védett művének jogszerű felhasználásáért járó díj kétszeres összegét vele szemben érvényesíteni.


Utolsó módosítás: 2012. február 3.

hajhullás facebookhajhullás iwiwhajhullás twitter